Čl. 1 - Název a sídlo

Čl. 2 - Charakter sdružení

Čl. 3 - Cíl činnosti sdružení

Čl. 4 - Členství ve sdružení

Čl. 5 - Práva a povinnosti členů

Čl. 6 - Orgány sdružení

Čl. 7 - Jednání jménem sdruženi

Čl. 8 - Hospodaření

Čl. 9 - Zánik sdružení